Hlavní obsah

Bericht

Vyskytuje se v

Deutsch: Zpráva je napsaná v němčině.Der Bericht ist in Deutsch geschrieben.

erschöpfen: Zpráva končila výčtem problémů a nezabývala se jejich řešením.Der Bericht erschöpfte sich in der Aufzählung der Probleme und ging nicht auf ihre Lösungen ein.

verzerren: zkreslit zprávy o čemdie Berichte von etw. verzerren

lékařský: lékařská zprávamedizinischer Bericht

obsáhlý: obsáhlá zprávaein umfangreicher Bericht

opsat: opsat zprávu načistoden Bericht ins Reine (ab)schreiben

referát: podat referát o činnosti výborueinen Bericht über die Tätigkeit des Ausschusses erstatten

rozeslat: Rozeslal zprávu e-mailem.Er versandte den Bericht per E-Mail.

Bericht: podat komu zprávu o čemj-m über etw. Akk Bericht erstatten