Hlavní obsah

Nachricht

Vyskytuje se v

freudig: dostat radostnou zprávueine freudige Nachricht erhalten

von: zpráva velké důležitostieine Nachricht von großer Wichtigkeit

anlaufen: Přiběhlo dítě a přineslo zprávu.Ein Kind kam angelaufen und brachte eine Nachricht.

authentisch: autentická zprávaeine authentische Nachricht

bringen: přinést komu (dobrou) zprávuj-m eine (gute) Nachricht bringen

dechiffrieren: dešifrovat zprávueine Nachricht dechiffrieren

herhaben: Odkud máš tuto zprávu?Wo hast du diese Nachricht her?

kommen: Přišla nějaká zpráva?Ist eine Nachricht gekommen?

trennen: oddělovat dobré zprávy od špatnýchdie guten Nachrichten von den schlechten trennen

verbreiten: šířit zprávydie Nachrichten verbreiten

autentický: autentické zprávyauthentische Nachrichten

cedule: cedule se vzkazemein Zettel mit einer Nachricht

fantastický: fantastická zprávaeine fantastische Nachricht

kusý: mít jen kusé zprávynur dürftige Nachrichten haben

namluvit: namluvit vzkaz na záznamníkeine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen

následující: obdržet následující zprávyfolgende Nachrichten erhalten

omráčit: Zpráva nás omráčila.Die Nachricht hat uns erschlagen.

osudný: osudná zprávaeine schicksalhafte Nachricht

pochybnost: pochybnost údajů/zprávdie Fragwürdigkeit der Angaben/Nachrichten

pomatený: pomatené zprávy o kom/čemwirre Nachrichten über j-n/etw.

poplašit: Zpráva poplašila veřejnost.Die Nachricht schreckte die Öffentlichkeit auf.

pravdivý: pravdivá zpráva/výpověďeine wahrheitsgetreue Nachricht/Aussage

přijímání: přijímání a odesílání emailových zprávder Empfang und die Versendung der E-mail-Nachrichten

radostný: radostná zprávaeine fröhliche Nachricht

rozhlásit: rozhlásit zprávu po celé zemidie Nachricht im ganzen Lande verkünden

rozkřiknout se: Zpráva se brzy rozkřikla po městě.Die Nachricht hat sich bald in der Stadt herumgesprochen.

roznést: roznést novinku (po městě)die Nachricht (in der Stadt) verbreiten

vykolejit: Zpráva ho úplně vykolejila.Die Nachricht hat ihn ganz aus dem Gleis gebracht.

vzkaz: nechat komu vzkazj-m eine Nachricht hinterlassen

vzrušit se: vzrušit se špatnou zprávousich über eine schlechte Nachricht aufregen

zacvičit: Ta zpráva s ní pěkně zacvičila.Die Nachricht hat sie sehr erschüttert.

zaručený: zaručené zprávyverbürgte Nachrichten

zašifrovat: zašifrovat zprávueine Nachricht verschlüsseln

zobrazit: zobrazit zprávyNachrichten anzeigen

zpráva: e-mailová zprávadie E-Mail-Nachricht, die E-Mail

zprostředkovat: zprostředkovat divákům zprávy ze světaden Zuschauern die Nachrichten aus der Welt vermitteln

zveličit: zveličit zprávueine Nachricht aufbauschen

blesk: Zpráva se rozšířila jako blesk.Die Nachricht wurde blitzschnell verbreitet.

Nachricht: doručit komu zprávuj-m eine Nachricht überbringen