Hlavní obsah

berechnen

Vyskytuje se v

Oberfläche: vypočítat povrch krychlemat. die Oberfläche eines Würfels berechnen

těleso: vypočítat objem tělesadas Körpervolumen berechnen

propočítat: propočítat spotřebu benzínuden Benzinverbrauch berechnen

vypočítat: vypočítat nákladyKosten berechnen

berechnen: Účtuji vám za to jen deset eur.Ich berechne Ihnen das nur mit zehn Euro.