Hlavní obsah

Berechnung

Vyskytuje se v

výpočet: geom. výpočet plochydie Quadratur, die Berechnung des Flächeninhalts

nesprávný: nesprávný výpočetfalsche Berechnung

poopravit: poopravit chybný výpočeteine falsche Berechnung berichtigen

přesnost: přesnost výpočtůdie Genauigkeit der Berechnungen

přesný: přesný výpočetgenaue Berechnung

splést: splést výpočetin der Berechnung einen Fehler machen

splést se: splést se při výpočtusich bei der Berechnung irren

výpočet: správný výpočetkorrekte Berechnung