Hlavní obsah

Berechnung

Vyskytuje se v

výpočet: die Quadratur, die Berechnung des Flächeninhaltsgeom. výpočet plochy

nesprávný: falsche Berechnungnesprávný výpočet

poopravit: eine falsche Berechnung berichtigenpoopravit chybný výpočet

přesnost: die Genauigkeit der Berechnungenpřesnost výpočtů

přesný: genaue Berechnungpřesný výpočet

splést: in der Berechnung einen Fehler machensplést výpočet

splést se: sich bei der Berechnung irrensplést se při výpočtu