Hlavní obsah

vy

Zájmeno

  1. (skupinový adresát promluvy) ihrvy a vaši kamarádiihr und eure Freundeexpr. Však vy víte!Ihr wisst schon!
  2. (při vykání) SieProsím, následujte mne...Bitte folgen Sie mir...Dlouho jsem o vás neslyšel.Ich habe über Sie lange nichts gehört.
  3. (vyjádření citového zaujetí mluvčího) ihr

Vyskytuje se v

vítat: Vítáme vás!Herzlich willkommen!

zdravit: zdraví Tě/Vás v dopiseches grüßt Dich/Sie

dařit se: Jak se vám daří?Wie geht es Ihnen?

hej: Vám je hej!Ihr seid gut drauf!

hezký: To je od vás hezké.Das ist nett von euch.

málo: Zdržím vás jen málo.Ich halte Sie nur etwas auf.

milý: To je od vás velice milé.Das ist sehr nett von Ihnen.

nad, nade: Bydlí nad vámi.Er wohnt über euch.

nový: Co je u vás nového?Was gibt's Neues bei euch?

obložený: Mohu Vám nabídnout obložené chlebíčky?Darf ich Ihnen belegte Brötchen anbieten?

obsloužit: Obslouží Vás u vedlejší přepážky.Sie werden am Nebenschalter abgefertigt.

ochota: Děkuji Vám za ochotu.Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft.

oplatit: Jak vám to oplatím?Wie kann ich es Ihnen vergelten?

pomoct: Mohu vám nějak pomoci?Kann ich Ihnen irgendwie helfen?

potud: Až potud s vámi souhlasím.Insofern stimme ich Ihnen zu.

poznat: Těší mě, že jsem vás poznal.Es freut mich, Sie kennen gelernt zu haben.

představit: Mohu Vám představit pana X?Darf ich Ihnen Herrn X vorstellen?

přimluvit se: Přimluvím se za vás.Ich werde für euch Fürsprache einlegen.

rád: Rád vás poznávám.Es freut mich, Sie kennenzulernen.

rozumět: Nerozumím Vám.Ich verstehe Sie nicht.

sdělit: Dovoluji si vám sdělit, že...Ich erlaube mir euch mitzuteilen, dass...

sdělovat: S politováním vám sdělujeme, že ...Mit Bedauern teilen wir euch mit, dass ...

smeknout: Musím před vámi smeknout.Hut ab vor Ihnen.

ujistit: O tom vás mohu ujistit.Ich kann Sie dessen versichern.

vděčný: Byl bych vám za to vděčen.Ich wäre euch dafür dankbar.

vy: vy a vaši kamarádiihr und eure Freunde

vyhovovat: Pátek by vám vyhovoval?Würde Ihnen Freitag passen?

vynahradit: Jak vám to můžu vynahradit?Wie kann ich es Ihnen ersetzen?

vyrušit: Mohl bych (vás) na chvíli vyrušit?Dürfte ich (euch) für einen Moment stören?

zpráva: Dám vám o tom zprávu.Ich benachrichtige Sie davon/darüber.

potřebovat: Nemohu vás tu teď potřebovat.Jetzt kann ich euch hier nicht brauchen.

prosit: prosím tě, prosím váspři vyjádření údivu ich bitte dich, ich bitte Sie