Hlavní obsah

lasten

Vyskytuje se v

lasten: Těžký batoh ho tížil na zádech.Der schwere Rucksack lastete auf seinem Rücken.

neúnosný: neúnosná břemenauntragbare Lasten

vrub: připsat částku komu na vrubeinen Betrag zu j-s Lasten schreiben

Last: na čí účet, na vrub komuzu j-s/etw. Lasten