Hlavní obsah

entschuldigen

Sloveso

  1. sich entschuldigen bei j-m für etw. omluvit se komu za co
  2. j-n irgendwo omluvit koho kde dítě ve školeEntschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick.Omluvte mne prosím na okamžik.
  3. omluvit, prominout přerušení vysílání ap.
  4. j-n/etw. mit etw. omluvit koho/co čím své chování rozčílením ap.Sie entschuldigte ihr Zuspätkommen mit der Krankheit.Svůj pozdní příchod omluvila nemocí.

Vyskytuje se v

ihnen: Er wird sich bei ihnen entschuldigen.Omluví se jim.

mich: Ich entschuldige mich.Omlouvám se.

nicht: Er hat sich nicht einmal entschuldigt.Ani se neomluvil.

reumütig: sich reumütig entschuldigenkajícně se omluvit

ruhig: Du könntest dich ruhig bei mir entschuldigen!Taky by ses mi mohl omluvit!

schwerfallen: Es fiel ihm schwer, sich bei ihr zu entschuldigen.Bylo mu zatěžko se jí omluvit.

um: Sie kam, um sich zu entschuldigen.Přišla, aby se omluvila.

absence: sich für seine Abwesenheiten entschuldigenomluvit se za své absence

omluvit: Entschuldigen Sie mich bitte.Omluvte mne prosím.

omluvně: entschuldigend lächelnomluvně se usmát

entschuldigen: Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick.Omluvte mne prosím na okamžik.