Hlavní obsah

schatten

Vyskytuje se v

stehen: in j-s Schatten stehenstát ve stínu koho

sitzen: im Schatten des Baumes sitzensedět ve stínu stromu

teplota: teplota ve stínu/na sluncidie Temperatur im Schatten/in der Sonne

chládek: sednout si do chládkusich in den Schatten setzen

skýtat: Lípa skýtala příjemný stín.Die Linde bot einen angenehmen Schatten.

stín: jít do stínuin den Schatten gehen

vidina: honit se za vidinamiSchatten nachjagen

stín: žít ve stínu kohoin j-s Schatten leben

stín: vrhnout stín na koho/coeinen Schatten auf j-n/etw. werfen

světlý: Vše má své světlé i stinné stránky.Wo Licht ist, ist auch Schatten.