Hlavní obsah

schatten

Vyskytuje se v

Schatten: über seinen Schatten springenpřekročit svůj (vlastní) stín

stehen: in j-s Schatten stehenstát ve stínu koho

sitzen: im Schatten des Baumes sitzensedět ve stínu stromu