Hlavní obsah

ran

Příslovce

Vyskytuje se v

bodný: bodná ránadie Stichwunde

dobrý: Dobré ráno!Guten Morgen!

osudový: osudová ránader Schicksalsschlag

páteční: páteční ránoder Freitagmorgen

ráno: Dobré ráno!Guten Morgen!

ráno: brzy ránofrüh am Morgen

ráno: od rána do večeravon früh bis spät

řezný: med. řezná ránadie Schnittwunde

tržný: tržná ránadie Risswunde

večer: od rána do večeravon früh bis spät, vom Morgen bis zum Abend

brzy: vstát brzy ránofrüh am Morgen aufstehen

cukat: Cuká mu v ráně.Ihm zuckt es in der Wunde.

lízat: Kočka si líže ránu.Die Katze leckt sich ihre Wunde.

makat: makat od rána do večeravon früh bis spät ackern

pondělní: pondělní ránoder Montagmorgen

pozdě: pozdě k ránu/v nocispät gegen Morgen/in der Nacht

rámusit: rámusit až do ránabis zum Morgen Radau machen

ráno: časné ránoder frühe Morgen

ráno: vstávat brzo ránomorgens früh aufstehen

rozmáchnout se: Rozmáchl se k ráně.Er holte zum Schlag aus.

rozpřáhnout: rozpřáhnout ruku k ráněmit der Hand zum Schlag ausholen

sešít: med. sešít pacientovi tržnou ránudem Patienten die Risswunde vernähen

skolit: skolit soupeře jednou ranouden Gegner mit einem Hieb niederschlagen

sprchnout: Ráno trochu sprchlo.Es nieselte am Morgen ein bisschen.

uhnout: uhnout ráněeinem Schlag ausweichen

umýt: umýt komu nečistotu z rányj-m den Schmutz aus der Wunde auswaschen

venčit: venčit psa ráno a večerden Hund morgens und abends ausführen

vyčistit se: Rána se vyčistila.Die Wunde reinigte sich.

vyléčit se: Rána se dobře vyléčila.Die Wunde ist gut (aus)geheilt.

vysát: vysát jed z ránydas Gift aus der Wunde (aus)saugen

vytrvat: Vytrvala u nemocného až do rána.Sie hat bei dem Kranken bis zum Morgen ausgehalten.

zacelit se: Rána se už zacelila.Die Wunde ist schon zugeheilt.

zahojit se: Rána se dobře zahojila.Die Wunde ist gut (ab)geheilt.

zanítit se: Rána se mu zanítila.Seine Wunde hat sich entzündet.

zašít: Rána se musí zašít.Die Wunde muss vernäht werden.

zítra: zítra ránomorgen früh

jeden, jedna, jedno: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

moudrý: Ráno je moudřejší večera.Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

pás: přen. rána pod pásein Schlag unter die Gürtellinie

pustit: Pusť mě k tomu.Lass mich (d)ran.

ráno: Ráno je moudřejší večera.Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.

večer: Ráno moudřejší večera.Guter Rat kommt über Nacht.

zjitřit: zjitřit staré rányalte Wunden aufreißen

an: an einem Montagmorgenjednoho pondělního rána

ausholen: zum Schlag ausholenrozpřáhnout se k ráně

Hieb: j-m einen Hieb gebenuhodit koho, dát komu ránu

morgen: morgen frühčasně z rána

morgen: zu morgenk ránu

Morgen: Guten Morgen!Dobré ráno!

Morgen: Morgen für Morgenkaždé ráno

Morgen: eines (schönen) Morgensjednoho (pěkného) rána

versetzen: j-m einen Schlag versetzenzasadit ránu komu, uhodit koho

Abend: von Morgen bis Abendod rána do večera

abheilen: gut abheilende Wundendobře se hojící rány

frisch: jeden Morgen frisches Brot kaufenkupovat každé ráno čerstvý chléb

früh: von früh auf(brzy) od rána, od časného rána

früh: um vier Uhr früh aufstehenvstávat ve čtyři ráno

gut: Guten Morgen!Dobré ráno!

plus: Am Morgen waren es fünf Grad plus.Ráno bylo plus pět stupňů.

sagen: j-m Guten Morgen sagenříci komu dobré ráno

Schlag: zu einem Schlag ausholennapřáhnout se k ráně

Stoß: ein Stoß mit dem Beinrána nohou

verwachsen: Die Wunde ist verwachsen.Rána srostla.

Speck: Ran an den Speck!Tak do toho!, Jedem!

rána: rána kladivemder Hammerschlag

rána: rány osududie Schicksalsschläge

rána: hluboká/otevřená/zacelená ránaeine tiefe/offene/verheilte Wunde

rána: převázat ránu komuj-m die Wunde verbinden

rána: prudká rána na brankuein heftiger Torstoß

rána: To byla rána!Das war ja ein Knall!

rána: vypálit ránu z puškyeinen Schuss aus dem Gewehr abfeuern