Hlavní obsah

her

Příslovce

  1. von irgendwo her odkud semKomm her!Pojď sem!her damitsem s tímWo kommst du her?Odkud přicházíš?
  2. von irgendwann her odkdyIch kenne ihn von der Schulzeit her.Znám ho od školních let.Es ist schon lange her.Je to už dlouho.

Příslovce

  1. Her zu mir! hovor.Ke mně!

Vyskytuje se v

früher: j-n/etw. von früher her kennenznát už z dřívějška koho/co

her: von irgendwo herodkud sem

hin: hin und hersem a tam

Rock: Er ist/läuft hinter jedem Rock her.Běhá za každou sukní.

damit: Her damit!Sem s tím! dej to sem

geschäftig: geschäftig hin und her eilenčile běhat sem a tam

hergehen: Auf der Party ging es laut her.Party byla dost hlučná.

herhaben: Wo hat er so viel Geld her?Kde vzal tolik peněz?

herhören: Hört mal alle her!Všichni mě poslouchejte!

herkommen: Wo kommst du her?Odkud pocházíš?

hernehmen: Wo nehme ich Geld her?Kde vezmu peníze?

her sein: Es ist drei Jahre her.Jsou to již 3 roky (zpět).

laufen: im Zimmer hin und her laufenchodit po pokoji sem a tam

schlenkern: eine Tasche beim Gehen hin und her schlenkernpři chůzi houpat taškou sem a tam

hergeben: Gib es her!Dej to sem!

alters: von alters herod počátku, od věků