Hlavní obsah

vergeuden

Sloveso

  • promarnit, proplýtvat, promrhat peníze ap.Ich habe damit viel Zeit vergeudet.Promarnil jsem tím spoustu času.

Vyskytuje se v

nutzlos: etw. nutzlos vergeudenco zbytečně promarnit

nehospodárně: die Zeit unwirtschaftlich vergeudennehospodárně mrhat časem

promrhat: mütterliches Erbe vergeudenpromrhat dědictví po matce

rozhazovat: Geld für das Vergnügen vergeudenrozhazovat peníze za zábavu

zahrabat: sein Talent vergeudenzahrabat svůj talent

vergeuden: Ich habe damit viel Zeit vergeudet.Promarnil jsem tím spoustu času.