Hlavní obsah

Angelegenheit

Vyskytuje se v

dulden: Diese Angelegenheit duldet keinen Aufschub/keine Verzögerung.Tato záležitost nesnese/nestrpí odkladu.

heikel: mit j-m eine heikle Angelegenheit lösenřešit s kým choulostivou záležitost

verhalten: Die Angelegenheit verhält sich nämlich so ...Ta záležitost se má totiž tak...

svůj, svá, své, svoje: Kümere dich um deine Angelegenheiten!Hleď si svého!

věc: Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, das AußenministeriumMinisterstvo zahraničních věcí

vnitřní: interne Angelegenheiten eines Staatesvnitřní záležitosti státu

zahraničí: das Außenministerium/Ministerium für auswärtige Angelegenheitenministerstvo zahraničí

interní: eine interne Angelegenheitinterní záležitost

komerční: eine kommerzielle Angelegenheitkomerční záležitost

malicherný: eine kleinliche Angelegenheitmalicherná věc

neodkladný: unaufschiebbare Angelegenheitneodkladná záležitost

záležitost: eine Angelegenheit besprechenprojednat záležitost