Hlavní obsah

příležitost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (šance) die Gelegenheit, die Möglichkeitdát příležitost komuj-m die Gelegenheit gebenpracovní/studijní příležitostdie Arbeitsgelegenheit/Studiengelegenheit
  2. (událost) die Gelegenheit, der Anlasspři příležitosti jeho narozeninanlässlich seines Geburtstagsk této příležitostizu dieser Gelegenheit

Vyskytuje se v

další: při další příležitostibei nächster Gelegenheit

promarnit: promarnit příležitosteine Gelegenheit versäumen

při: při této příležitostibei dieser Gelegenheit

různý: pro různé příležitostifür verschiedene Gelegenheiten

vyčkat: vyčkat vhodné příležitostieine günstige Gelegenheit abwarten

zahodit: zahodit poslední příležitostdie letzte Gelegenheit verpassen

zavětřit: zavětřit příležitosteine Gelegenheit wittern

zmeškat: zmeškat příležitostdie Gelegenheit verpassen

zvláštní: zvláštní příležitosteine besondere Gelegenheit

pačesy: popadnout příležitost za pačesyeine Gelegenheit beim Schopf(e) fassen/ergreifen/packen

zloděj: Příležitost dělá zloděje.Gelegenheit macht Diebe.

anlässlich: anlässlich seines Geburtstagsu příležitosti jeho narozenin

ergreifen: die Gelegenheit zu etw. ergreifenvyužít příležitost k čemu

erst(er,e,es): bei der ersten Gelegenheitpři první příležitosti

Anlass: aus Anlass etw. Genpři příležitosti čeho

Gelegenheit: bei nächster Gelegenheitpři další příležitosti