Hlavní obsah

další

Přídavné jméno

  1. (následující, příští) der/die/das nächstedalší v pořadíder Nächste in der Reihenfolgepři další příležitostibei nächster Gelegenheit
  2. (navazující, pokračující) weiter, Weiter-, Fort-další vzdělávánídie Weiterbildung/Fortbildung

Vyskytuje se v

kolo: in die nächste Runde aufsteigenpostoupit do dalšího kola

krok: weitere Schritte unternehmenpodnikat další kroky

náklad: mit weiteren Kosten verbunden seinbýt spojen s dalšími náklady

promeškat: Er hat ein weiteres Jahr von seinem Studium vertrödelt.Promeškal další rok studia.

prosím: Der Nächste, bitte!Další prosím!

přičlenit: noch eine Betriebstätte angliedernpřičlenit ještě další provozovnu

rázem: Urplötzlich tauchten neue Schwierigkeiten auf.Rázem se objevily další potíže.

započít se: Die nächste Etappe beginnt im April.Další etapa se započne v dubnu.

erneut: erneute Forderungen stellenstanovit další požadavky

Gelegenheit: bei nächster Gelegenheitpři další příležitosti

Zug: Wann geht der nächste Zug nach Berlin?Kdy jede další vlak do Berlína?

další: die Weiterbildung/Fortbildungdalší vzdělávání