Hlavní obsah

pán

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (muž) der Herrpan vrchníHerr Oberpán s paníein Herr und seine FrauDámy a pánové!Meine Damen und Herren!
  2. (vládnoucí, vlivný, mocný) der Herr, der HerrscherPes poslouchá svého pána.Der Hund folgt seinem Herrn.kniž. pán tvorstvader Herr der Schöpfung
  3. (šlechtic) der Herrsvobodný pánder Freiherr
  4. dř.(zaměstnavatel sluhy) der Herr
  5. Pán (Hospodin) der HerrKristus PánHerr ChristusPán BůhHerr GottPro pána boha!Um Gottes Willen!

Vyskytuje se v

bůh: Pozdrav Pán Bůh!Grüß Gott!

dáma: Pánové, zadejte si dámy.Meine Herren, fordern Sie die Damen zum Tanzen auf.

lenní: lenní pánder Lehnsherr

očichat: Pes očichal svého pána.Der Hund beroch seinen Herrn.

připlazit se: Pes se připlazil k pánovi.Der Hund kam angekrochen zu seinem Herrn.

šarmantní: šarmantní starý pánein charmanter alter Herr

krám: Jaký pán, takový krám.Wie der Herr, so's Gescherr.

vážený: Vážené dámy a pánové!Sehr geehrte Damen und Herren!

vlastní: být svým vlastním pánemsein eigener Herr sein

pán: PánHospodin der Herr