Hlavní obsah

Regime [reˈʒiːm]

Das, podstatné jméno~s, ~/~s

Vyskytuje se v

despotický: despotisches Regimedespotický režim

krvavý: ein blutiges Verbrechen/Regimekrvavý zločin/režim

loajalita, loajálnost: die Loyalität gegenüber dem neuen Regimeloajalita novému režimu

pozůstatek: die Relikte des vergangenen Regimespozůstatky minulého režimu

znelíbit se: Er missfiel dem Regime.Znelíbil se režimu.