Hlavní obsah

gründen

Vyskytuje se v

begreiflich: begreifliche Gründe angebenuvést pochopitelné důvody

abgeben: Aus gesundheitlichen Gründen gab er seinen Vorsitz ab.Ze zdravotních důvodů se vzdal svého předsednictví.

Angabe: ohne Angabe von Gründenbez udání důvodů

humanitär: aus humanitären Gründenz humanitárních důvodů

mitspielen: Dabei spielen mehrere Gründe mit.Při tom hraje roli více důvodů.

Staat: einen Staat gründenzaložit stát

unerklärlich: aus unerklärlichen Gründenz nevysvětlitelných důvodů

pro: Gründe dafür und dagegendůvody pro a proti

rodina: eine Familie gründenzaložit (si) rodinu

důvod: viele Gründe für etw. habenmít mnoho důvodů pro co

nevyzpytatelný: unergründliche Ursachen/Gründenevyzpytatelné příčiny/důvody

osobní: persönliche Meinung/Gründeosobní názor/důvody

pohnutka: etw. aus persönlichen (Beweg)Gründen machenudělat co z osobních pohnutek

udání: ohne Angabe von Gründenbez udání důvodů

zakládat: eine Firma gründenzakládat firmu

založit: eine Partei gründenzaložit stranu

zdravotní: aus gesundheitlichen Gründenze zdravotních důvodů

gründen: sich gründenvytvořit se, zformovat se umělecká skupina ap.