Hlavní obsah

gründen

Vyskytuje se v

begreiflich: begreifliche Gründe angebenuvést pochopitelné důvody

abgeben: Aus gesundheitlichen Gründen gab er seinen Vorsitz ab.Ze zdravotních důvodů se vzdal svého předsednictví.

Angabe: ohne Angabe von Gründenbez udání důvodů

humanitär: aus humanitären Gründenz humanitárních důvodů

mitspielen: Dabei spielen mehrere Gründe mit.Při tom hraje roli více důvodů.

Staat: einen Staat gründenzaložit stát

unerklärlich: aus unerklärlichen Gründenz nevysvětlitelných důvodů

pro: důvody pro a protiGründe dafür und dagegen

rodina: založit (si) rodinueine Familie gründen

důvod: mít mnoho důvodů pro coviele Gründe für etw. haben

nevyzpytatelný: nevyzpytatelné příčiny/důvodyunergründliche Ursachen/Gründe

osobní: osobní názor/důvodypersönliche Meinung/Gründe

pohnutka: udělat co z osobních pohnuteketw. aus persönlichen (Beweg)Gründen machen

udání: bez udání důvodůohne Angabe von Gründen

zakládat: zakládat firmueine Firma gründen

založit: založit stranueine Partei gründen

založit: založit rodinueine Familie gründen

zdravotní: ze zdravotních důvodůaus gesundheitlichen Gründen