Hlavní obsah

ostří

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (ostrá hrana) die Schneide, die Klingeostří nožedie Messerschneide
  2. přen. expr.(výsměchu ap.) die Schärfenamířit ostří proti komudie Schärfe gegen j-n richten

Vyskytuje se v

ostří: ostří nožedie Messerschneide

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelein spitzer/stumpfer/rechter/gerader Winkel

dráždit: Ostré jídlo dráždí žaludek.Scharfes Essen reizt den Magen.

ostře: ostře nabroušený nůžscharf geschliffenes Messer

ostřit: ostřit zrakden Blick schärfen

říznout se: říznout se o ostrý předmětsich an einem scharfen Gegenstand schneiden

břitva: Je to (ostré) jako břitva.Es ist messerscharf.

otupit: přen. otupit ostří čemuetw. Dat die Spitze nehmen

angreifen: Řečník byl ostře napaden.Der Redner wurde scharf angegriffen.

heiß: být přizvaný k ostré debatězur heißen Debatte eingeladen sein

Junge: ostrý chlapík zločinechovor. ein schwerer Junge

ostrý: geom. ostrý úhelspitzer Winkel