Hlavní obsah

angreifen

Slovesoi, i

  1. j-n/etw. napadnout koho/co, (za)útočit, udeřit na koho/coj-n mit dem Messer angreifennapadnout koho nožemDer Redner wurde scharf angegriffen.Řečník byl ostře napaden.
  2. obl.etw. Akk sáhnout na co, dotknout se čeho
  3. etw. Akk sáhnout na co na úspory ap.
  4. etw. Akk pustit se do čeho, začít s čím

Vyskytuje se v

Angriff: zahájit co, pustit se do čeho do práce ap.etw. Akk in Angriff nehmen

Feind: napadnout/porazit nepříteleden Feind angreifen/besiegen

Signal: pokyn k útokudas Signal zum Angriff

tätlich: koho násilně napadnoutj-n tätlich angreifen

bok: vpadnout komu do bokuj-m in die Flanke angreifen

neurvalý: neurvalý útokgewalttätiger Angriff

prudce: prudce zaútočitstark angreifen

přejít: přejít z obrany do útokuvon der Verteidigung zum Angriff übergehen

útok: odvrátit útokden Angriff abwenden

angreifen: napadnout koho nožemj-n mit dem Messer angreifen