Hlavní obsah

Junge

Der, podstatné jméno~n, ~n/hovor. ~ns/Jungs

  1. chlapec, kluk, hoch
  2. hovor.(mladý) muž, mladíkhovor. ein schwerer Jungeostrý chlapík zločinechovor. Junge, Junge!Páni!, Člověče! vyjádření obdivu, úžasu
  3. brachu, kamaráde, chlapče oslovení mezi přáteli

Das, podstatné jméno~n, ~n

R/e~n, ~n; mst Pl

Vyskytuje se v

Gemüse: potěr, mláďata nezkušená mládežjunges Gemüse

gewohnt: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.

jung: mladá krevein junges Blut

Tag: soudný dender Jüngste Tag

tun: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.

fix: šikovný mladíkein fixer Junge

wesentlich: být podstatně starší/mladšíwesentlich älter/jünger sein

Zeit: v poslední doběin jüngster Zeit

als dass: Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.

darin: hnízdo se dvěma mláďatyein Nest mit zwei Jungen darin

Freund: Chlapci se spřátelili.Die Jungen sind Freunde geworden.

herankommen: Pojď blíž, chlapče!Komm heran, Junge!

hören: Ten chlapec vůbec neposlouchá.Der Junge will absolut nicht hören.

Junge: ostrý chlapík zločinechovor. ein schwerer Junge

ob: Ať starý nebo mladý, všichni jsou vítáni.Ob alt, ob jung, alle sind willkommen.

verweisen: Otec vytýkal chlapci jeho chování.Der Vater verwies dem Jungen seine Verhaltensweise.

klokaní: klokaní mládědas Känguru-Junge

minulost: v nedávné minulostiin der jüngsten Vergangenheit

soudný: soudný dender Jüngste Tag

hoch: hoši z naší firmydie Jungen aus unserer Firma

kluk: běhat za klukyden Jungen nachlaufen

měnit se: Hoch se mění v muže.Der Junge wird zum Mann.

mladě: vypadat mladějung aussehen

mladší: Alexander Dumas mladšíAlexander Dumas der Jüngere

mladý: být mladý věkemnoch jung an Jahren sein

odpadnout: Mladý běžec odpadl po prvním kole.Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.

poměrně: vypadat poměrně mladěverhältnismäßig jung ausschauen

pozadu: Chlapec je v učení velmi pozadu.Der Junge ist weit zurück im Lernen.

rozpustilý: rozpustilý klukein ausgelassener Junge

slušný: slušný hochein anständiger Junge

sousedit: sousedit s mladou rodinouder Nachbar einer jungen Familie sein

stranit: stranit mladšímu bratroviden jüngeren Bruder bevorzugen

ten, ta, to: Kdo je ten mladík?Wer ist der junge Mann?

vyletět: Mladí kosi brzy vyletí.Die jungen Amsel fliegen bald aus.

vynalézavý: vynalézavý hochein findiger Junge

vysázet: vysázet sazenice na záhonjunge Pflanzen (in ein Beet) auspflanzen

vyzvat: vyzvat dívku k tancieine junge Dame (zum Tanz) auffordern

zobrazovat: Socha zobrazuje mladou dívku.Die Statue stellt ein junges Mädchen dar.

alt: staří i mladí všichniAlt und Jung

mládí: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.