Hlavní obsah

mladší

Přídavné jméno

  1. (ve srovnání věku ap.) jüngerAlexander Dumas mladšíAlexander Dumas der Jüngere
  2. (ne úplně mladý) jüngerJe to mladší člověk.Es ist ein jüngerer Mensch.

Vyskytuje se v

mladý: být mladý věkemnoch jung an Jahren sein

mladý: mladá generacedie junge Generation

mladý: mladý oborein junges Fachgebiet

mladý: mladý státein junger Staat

odpadnout: Mladý běžec odpadl po prvním kole.Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.

sousedit: sousedit s mladou rodinouder Nachbar einer jungen Familie sein

stranit: stranit mladšímu bratroviden jüngeren Bruder bevorzugen

vyletět: Mladí kosi brzy vyletí.Die jungen Amsel fliegen bald aus.

zobrazovat: Socha zobrazuje mladou dívku.Die Statue stellt ein junges Mädchen dar.

wesentlich: wesentlich älter/jünger seinbýt podstatně starší/mladší

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

jung: noch jung an Jahren seinbýt mladý věkem

jung: die jüngste Generationnejmladší generace

ob: Ob alt, ob jung, alle sind willkommen.Ať starý nebo mladý, všichni jsou vítáni.