Hlavní obsah

überfahren

Slovesofährt über, u, h./i. a

  1. převézt přes řeku ap.Der Fährmann hat uns übergefahren.Převozník nás převezl.Ich ließ mich von einem Fischer auf die Insel überfahren.Nechal jsem se na ostrov převézt rybářem.
  2. přejet na druhý břehWir sind mit der Fähre übergefahren.Přejeli jsme trajektem.

Vyskytuje se v

überfahren: projet na červenou (na semaforu)eine rote Ampel überfahren

überführen: usvědčit koho ze zločinuj-n eines Verbrechens überführen

obec: co převést do vlastnictví obceetw. in Gemeindeeigentum überführen

přeplout: přeplout na druhý břehans andere Ufer überfahren

zajet: Zajel kočku.Er hat eine Katze überfahren.