Hlavní obsah

vyloučení

Vyskytuje se v

veřejnost: s vyloučením veřejnostiunter Ausschluss der Öffentlichkeit

pohrůžka: pod pohrůžkou vyloučeníunter Androhung von Ausschluss

škola: vyloučit koho ze školyj-n von der Schule verweisen

vyloučit: být vyloučen ze školyvon der Schule verwiesen werden

Schule: být vyloučený ze školyvon der Schule verwiesen werden

verweisen: vyloučit ze školy kohoj-n von der Schule verweisen