Hlavní obsah

nařídit

Dokonavé sloveso

  • (budík ap.) (ein)stellennařídit (si) hodinky(sich) die Uhr einstellen

Vyskytuje se v

karanténa: j-m Quarantäne anordnennařídit komu karanténu

nařídit: (sich) die Uhr einstellennařídit (si) hodinky

anordnen: Der Arzt ordnete strenge Bettruhe an.Lékař striktně nařídil klid na lůžku.

stellen: eine Uhr stellennařídit hodiny

verfügen: die Schließung eines Lokals verfügennařídit uzavření lokálu