Hlavní obsah

předpis

Vyskytuje se v

kuchařský: die Kochrezeptekuchařské předpisy

normativní: die Normativbestimmungnormativní předpis

skartovací: die Vernichtungsvorschriftenskartovací předpisy

držet se: sich an die Vorschriften haltendržet se předpisů

kantonální: kantonale Vorschriftenkantonální předpisy

spoutat: j-n durch Vorschriften beengenspoutat koho předpisy

zatímní: Es gelten vorläufige Vorschriften.Platí zatímní předpisy.

znát: Vorschriften kennenznát předpisy

zpřísnit: die Vorschriften verschärfenzpřísnit předpisy

gegen: nur gegen Rezept erhältlichpouze na lékařský předpis

Regel: die Regeln beachten/übertretendodržovat/porušovat předpisy

richten: sich nach den Vorschriften richtenřídit se předpisy

vorschriftswidrig: vorschriftswidrig parkenparkovat proti předpisům

wider: wider die Vorschriften handelnjednat proti předpisům

předpis: die Verkehrsregelndopravní předpisy