Hlavní obsah

návod

Vyskytuje se v

obsluha: návod k obsluzedie Bedienungsanleitung

přibalit: přibalit k přístroji návoddem Gerät eine Anweisung beipacken

řídit se: Řiďte se návodem k použití.Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung.