Hlavní obsah

rozvod

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (manželství) die (Ehe)Scheidungpožádat o rozvoddie Scheidung einreichen
  2. (rozvádění plynu, vody ap.) die Verteilung
  3. (zařízení pro rozvádění) die Steuerung

Vyskytuje se v

manželství: rozvod manželstvídie Ehescheidung

žádost: podat žádost o rozvoddie Scheidung(sklage) einreichen

svolit: svolit k rozvoduin die Scheidung einwilligen

klagen: podat žádost o rozvodauf Scheidung klagen

Antrag: podat žádost o rozvodAntrag auf Scheidung stellen

einwilligen: souhlasit s rozvodemin die Scheidung einwilligen

rozvod: požádat o rozvoddie Scheidung einreichen