Hlavní obsah

klagen

Vyskytuje se v

Leid: naříkat (si) na své neštěstí, postěžovat si komuj-m sein Leid klagen

Klage: stěžovat si komu na koho/cobei j-m über j-n/etw. Klage führen

Beschwerde: stěžovat si na bolestiüber Beschwerden klagen

zurücknehmen: stáhnout žalobueine Klage zurücknehmen

žaloba: podat žalobu na kohogegen j-n die Klage erheben

zpátky: vzít žalobu zpátkydie Klage zurücknehmen

žehrat: žehrat na svůj osudüber sein Schicksal klagen

klagen: podat žádost o rozvodauf Scheidung klagen