Hlavní obsah

verklagen

Vyskytuje se v

Betrug: j-n wegen Betruges verklagenzažalovat koho pro podvod

Nachrede: práv. den Nachbarn wegen übler Nachreden verklagen(za)žalovat souseda za nactiutrhání

zažalovat: zažalovat koho o náhradu škodyj-n auf Schadenersatz verklagen