Hlavní obsah

žádost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (přání) das Verlangen, das Ersuchen, das Anliegenna všeobecnou žádostauf allgemeines Verlangen
  2. (oficiální požadavek) der Antrag, das Gesuchvyhovět žádostieinem Antrag stattgebenpodat žádost o rozvoddie Scheidung(sklage) einreichenžádost o místodie Bewerbung, das Stellengesuchžádost o milostdas Gnadengesuch
  3. (milostná touha) die Begierde

Vyskytuje se v

milost: das Gnadengesuchpráv. žádost o milost

kladný: positive Antragserledigungkladné vyřízení žádosti

naléhavý: eindringliche Forderung/Aufforderung/Bittenaléhavá žádost/výzva/prosba

podat: einen Antrag einreichenpodat žádost

řádně: ordnungsgemäß ausgefüllter Antragřádně vyplněná žádost

úřad: einen Antrag an die Behörde schickenposlat žádost na úřad

zaměstnání: die (Stellen)Bewerbungžádost o (přijetí do) zaměstnání

zapadnout: Unser Antrag ist irgendwo verschwunden.Naše žádost někde zapadla.

zdůvodnit: j-m seinen Antrag begründenzdůvodnit komu svou žádost

Ersuchen: auf Ersuchen von j-mna čí žádost

klagen: auf Scheidung klagenpodat žádost o rozvod

Antrag: einen Antrag auf Unterstützung einreichenvznést žádost o podporu

bearbeiten: j-s Gesuch bearbeitenzpracovávat čí žádost

belegen: ein Gesuch ordnungsgemäß belegendoložit žádost řádnými doklady

Bewerbung: eine Bewerbung abfassenzkoncipovat žádost

žádost: die Scheidung(sklage) einreichenpodat žádost o rozvod