Hlavní obsah

zaměstnání

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (práce za mzdu) die Beschäftigung, die Arbeitžádost o (přijetí do) zaměstnánídie (Stellen)Bewerbungbýt bez zaměstnáníohne Beschäftigung seinpotvrzení o zaměstnánídie Arbeitsbescheinigung
  2. (proces zaměstnávání) die Beschäftigung, die Anstellung

Vyskytuje se v

při: berufsbegleitendes Studiumstudium při zaměstnání

sedavý: sitzende Tätigkeitsedavé zaměstnání

stálý: die Daueranstellungstálé zaměstnání

trvalý: die Dauerbeschäftigungtrvalé zaměstnání

změna: der Berufswechselzměna zaměstnání

měnit: die Stelle(n) wechselnměnit zaměstnání

nabídnout: j-m einen Job offerierennabídnout komu zaměstnání

pohoršit si: Durch den Stellenwechsel ist er schlechter dran.Změnou zaměstnání si pohoršil.

pohovor: eine Besprechung mit den Stellenbewerbernpohovor s uchazeči o zaměstnání

Hilfe: eine Hilfe einstellenzaměstnat pomocnou sílu

Zeit: j-n (nur) auf Zeit einstellenzaměstnat koho (jen) na dobu určitou

anstellen: Unsere Firma hat ihn (nicht) angestellt.Naše firma ho (ne)zaměstnala.

beanspruchen: Der Beruf beansprucht ihn völlig.Zaměstnání ho zcela vytěžuje.

beruflich: Was machst du beruflich?Jaké máš zaměstnání?/Co děláš?

Beschäftigung: ohne Beschäftigung seinbýt bez zaměstnání

einstellen: j-n als Aushilfe einstellenzaměstnat koho na výpomoc

weiterkommen: im Beruf weiterkommenpostoupit v zaměstnání

zaměstnání: ohne Beschäftigung seinbýt bez zaměstnání