Hlavní obsah

Uhr

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. hodin(k)yhovor. rund um die Uhrpo celý den, nonstopDie Uhr geht vor/nach.Hodiny jdou napřed/pozadu.eine Uhr aufziehennatáhnout hodiny
  2. hodina přesný časWie viel Uhr ist es?Kolik je hodin?Es ist genau zwölf Uhr.Je přesně dvanáct hodin.

Vyskytuje se v

ab: z Prahy v 8:30, v Berlíně ve 12:50Prag ab 8:30 Uhr, Berlin an 12:50 Uhr

rund: stále dokolarund um die Uhr

Uhr: Hodiny jdou napřed/pozadu.Die Uhr geht vor/nach.

zwölf: v poledne/o půlnoci(um) zwölf Uhr mittags/nachts

abfahren: Jeho sestra odjíždí v pět hodin.Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.

anlaufen: Trajekt připlul do přístavu v osm hodin večer.Die Fähre hat den Hafen um acht Uhr am Abend angelaufen.

eben: Je osm hodin. – No právě!Es ist schon acht Uhr. – Eben!

Einlass: vstup od 18 hodinEinlass ab 18 Uhr

erst: Je teprve 20 hodin.Es ist erst 20 Uhr.

es: Je jedna hodina.Es ist ein Uhr.

finden: Ve vlaku našel hodinky.Er hat im Zug eine Uhr gefunden.

früh: vstávat ve čtyři ránoum vier Uhr früh aufstehen

gehen: Vlak jede v 15:15 hodin.Der Zug geht um 15:15 Uhr.

laufen: Hodinky jdou.Die Uhr läuft.

passen: V 15 hodin se mi to hodí.Um 15 Uhr passt es mir gut.

regulieren: správně nastavit hodinyeine Uhr regulieren

schließen: Obchody zavírají v šest hodin.Die Läden schließen um 18 Uhr.

sein: V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.

Sommerzeit: nastavit hodiny na letní časdie Uhren auf Sommerzeit stellen

stellen: nařídit hodinyeine Uhr stellen

um: v sedm (hodin)um sieben (Uhr)

verlassen: Odešel z domu v pět hodin.Er hat das Haus um 5 Uhr verlassen.

zeigen: Hodiny ukazují za deset minut jedenáct.Die Uhr zeigt zehn vor elf.

hodiny: natáhnout hodinydie Uhr aufziehen

budík: nastavit budík na šest hodinden Wecker auf sechs Uhr stellen

být: Je jedna hodina.Es ist ein Uhr.

denně: otevřeno denně od 8 do 12 (hodin)geöffnet täglich von acht bis zwölf (Uhr)

dopředu: posunout hodiny dopředudie Uhr vorstellen

hodina: Je pět hodin.Es ist fünf Uhr.

končit: Divadlo končí v deset hodin.Das Theaterstück endet um zehn Uhr.

napřed: Hodiny jdou napřed.Die Uhr geht voraus.

nařídit: nařídit (si) hodinky(sich) die Uhr einstellen

nonstop: vysílat nonstoprund um die Uhr senden

okolo: okolo dvanáctégegen zwölf (Uhr)

opožďovat se: Hodinky se opožďují.Die Uhr geht nach.

otevřít: Obchod se otevírá v 7 hodin.Das Geschäft wird um 7 Uhr geöffnet.

pátá: Odbila pátá.Es schlug fünf Uhr.

podělat se: Podělaly se mi hodinky.Meine Uhr ist kaputtgegangen.

pohledět: pohlédnout na hodinkydie Uhr ansehen

pokazit: pokazit hodinkydie Uhr kaputtmachen

pošilhávat: pošilhávat po hodináchnach der Uhr schielen

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.Die Uhr geht fünf Minuten nach.

předbíhat se: Hodinky se mi předbíhají.Meine Uhr geht vor.

přesně: Hodiny jdou přesně.Die Uhr geht genau.

přesnost: přesnost mechanických hodindie Genauigkeit von mechanischen Uhren

šilhat: šilhat po hodináchnach der Uhr schielen

tlouct: Hodiny tlučou půlnoc.Die Uhr schlägt Mitternacht.

uhodit: Hodiny uhodily poledne.Die Uhr hat Mittag geschlagen.

v, ve: ve dvacet hodinum zwanzig Uhr

vyletět: Vyletěli jsme v 17 hodin.Wir sind um 17 Uhr abgeflogen.

vyučování: Vyučování začíná v 8 hodin.Der Unterricht beginnt um 8 Uhr.

zapíchnout: Dnes jsem to v práci zapíchl už v 15 hodin.Heute machte ich schon um 15 Uhr Feierabend.

zpožďovat se: Hodiny se zpožďují.Die Uhr geht nach.

null: půlnocnull Uhr