Hlavní obsah

rund

Vyskytuje se v

Runde: die Runde machenkolovat, rozšířit se fáma, zpráva ap.

runden: sich rundenzakulatit se, zaoblit se líčka ap.

rund: rund um die Uhrstále dokola

Zahl: eine runde Zahlzaokrouhlené číslo

Gegenstand: ein runder/eckiger Gegenstandkulatý/hranatý předmět

Stein: runde/flache/spitze Steinekulaté/ploché/špičaté kameny

Uhr: hovor. rund um die Uhrpo celý den, nonstop

kulatý: runde Klammernmat. kulaté závorky

vzhůru: etw. steht auf dem Kopf, etw. geht rundco je vzhůru nohama

dolů: etw. nach unten rundenzaokrouhlit co dolů

dvoukolový: 2-Runden-Laufdvoukolový běh

kolo: in die nächste Runde aufsteigenpostoupit do dalšího kola

nonstop: rund um die Uhr sendenvysílat nonstop

odpadnout: Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.Mladý běžec odpadl po prvním kole.

odzvonit: Die letze Runde wurde eingeläutet.Bylo odzvoněno poslední kolo.

výstřih: ein tiefer/spitzer/runder Ausschnitthluboký/špičatý/kulatý výstřih

závorka: runde/eckige/spitze Klammernmat. kulaté/hranaté/lomené závorky

dostat se: über die Runde kommendostat se z nejhoršího