Hlavní obsah

runden

Vyskytuje se v

Runde: die Runde machenkolovat, rozšířit se fáma, zpráva ap.

rund: rund um die Uhrstále dokola

Zahl: eine runde Zahlzaokrouhlené číslo

Gegenstand: ein runder/eckiger Gegenstandkulatý/hranatý předmět

Runde: Die Weinflasche machte am Tisch die Runde.Láhev vína kolovala kolem stolu.

Stein: runde/flache/spitze Steinekulaté/ploché/špičaté kameny

Uhr: hovor. rund um die Uhrpo celý den, nonstop

kulatý: mat. kulaté závorkyrunde Klammern

vzhůru: co je vzhůru nohamaetw. steht auf dem Kopf, etw. geht rund

dolů: zaokrouhlit co dolůetw. nach unten runden

dvoukolový: dvoukolový běh2-Runden-Lauf

kolo: postoupit do dalšího kolain die nächste Runde aufsteigen

kulatý: kulaté tvářerunde Wangen

nonstop: vysílat nonstoprund um die Uhr senden

odpadnout: Mladý běžec odpadl po prvním kole.Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.

odzvonit: Bylo odzvoněno poslední kolo.Die letze Runde wurde eingeläutet.

výstřih: hluboký/špičatý/kulatý výstřihein tiefer/spitzer/runder Ausschnitt

závorka: mat. kulaté/hranaté/lomené závorkyrunde/eckige/spitze Klammern

dostat se: dostat se z nejhoršíhoüber die Runde kommen