Hlavní obsah

Uhr

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. hodin(k)yhovor. rund um die Uhrpo celý den, nonstopDie Uhr geht vor/nach.Hodiny jdou napřed/pozadu.eine Uhr aufziehennatáhnout hodiny
  2. hodina přesný časWie viel Uhr ist es?Kolik je hodin?Es ist genau zwölf Uhr.Je přesně dvanáct hodin.

Vyskytuje se v

null: null Uhrpůlnoc

ab: Prag ab 8:30 Uhr, Berlin an 12:50 Uhrz Prahy v 8:30, v Berlíně ve 12:50

rund: rund um die Uhrstále dokola

zwölf: (um) zwölf Uhr mittags/nachtsv poledne/o půlnoci

abfahren: Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.Jeho sestra odjíždí v pět hodin.

anlaufen: Die Fähre hat den Hafen um acht Uhr am Abend angelaufen.Trajekt připlul do přístavu v osm hodin večer.

eben: Es ist schon acht Uhr. – Eben!Je osm hodin. – No právě!

Einlass: Einlass ab 18 Uhrvstup od 18 hodin

erst: Es ist erst 20 Uhr.Je teprve 20 hodin.

es: Es ist ein Uhr.Je jedna hodina.

finden: Er hat im Zug eine Uhr gefunden.Ve vlaku našel hodinky.

früh: um vier Uhr früh aufstehenvstávat ve čtyři ráno

gehen: Der Zug geht um 15:15 Uhr.Vlak jede v 15:15 hodin.

laufen: Die Uhr läuft.Hodinky jdou.

passen: Um 15 Uhr passt es mir gut.V 15 hodin se mi to hodí.

regulieren: eine Uhr regulierensprávně nastavit hodiny

schließen: Die Läden schließen um 18 Uhr.Obchody zavírají v šest hodin.

sein: Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.

Sommerzeit: die Uhren auf Sommerzeit stellennastavit hodiny na letní čas

stellen: eine Uhr stellennařídit hodiny

um: um sieben (Uhr)v sedm (hodin)

verlassen: Er hat das Haus um 5 Uhr verlassen.Odešel z domu v pět hodin.

zeigen: Die Uhr zeigt zehn vor elf.Hodiny ukazují za deset minut jedenáct.