Hlavní obsah

Wecker

Der, podstatné jméno~s, ~

Der, podstatné jméno~s, ~

  1. j-m auf den Wecker gehen/fallen hovor.jít komu na nervy, lézt komu krkem

Vyskytuje se v

verstellen: Unser Sohn hat wieder den Wecker verstellt.Náš syn zase přetočil budík.

budík: den Wecker auf sechs Uhr stellennastavit budík na šest hodin

nastavit: sich den Wecker stellennastavit si budík

řinčet: Der Wecker rasselt unerträglich.Budík nesnesitelně řinčí.

tik tak: Der Wecker tickte ticktack, ticktack.Budík tikal tik tak, tik tak.

vypnout: Er machte den Wecker aus und stand auf.Vypnul budík a vstal.

Wecker: j-m auf den Wecker gehen/fallenjít komu na nervy, lézt komu krkem