Hlavní obsah

pátá

Podstatné jméno, rod ženský

  • Odbila pátá.Es schlug fünf Uhr.

Vyskytuje se v

holení: pěna na holeníder Rasierschaum

pěna: mýdlová pěnader Seifenschaum

pěna: odb. hasicí pěnader Löschschaum

pěna: pěna na holeníder Rasierschaum

pěna: šunková pěnader Schinkenschaum

přes, přese: páté přes devátédrunter und drüber

šamponový: šamponová pěnader Shampooschaum

během: během pěti minutbinnen fünf Minuten

celá: dvě celé pět (desetin) (2,5)zwei Komma fünf

čas: Máš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?

hodina: Je pět hodin.Es ist fünf Uhr.

kolej: Vlak přijede na pátou kolej.Der Zug kommt auf Gleis fünf an.

kontinent: pět světových kontinentůfünf Weltkontinente

krát: pět krát tři metryfünf mal drei Meter

lekce: naučit se slovíčka z páté lekcedie Vokabeln aus der fünften Lektion lernen

mezi: cena mezi pěti a deseti euryder Preis zwischen fünf und zehn Euro

minus: pět minus třifünf minus drei

mít: Byt má pět pokojů.Die Wohnung hat fünf Zimmer.

násobit: násobit číslo pětidie Zahl mit fünf multiplizieren

nula: nula celá pět desetinnull Komma fünf

osoba: stůl pro pět osobein Tisch für fünf Personen

pěna: bílá pěna na horské bystřiněweißer Schaum auf dem Bergbach

pěna: ovocná pěnader Fruchtschaum, die Fruchtmousse

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.Die Uhr geht fünf Minuten nach.

přehoupnout se: přehoupnout se přes pět procentfünf Prozent überschreiten

přetáhnout: Učitel přetáhl o pět minut.Der Lehrer hat fünf Minuten überzogen.

se, si: Ten dům se staví už pět let.Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.

složený: složený z pěti dílůaus fünf Teilen zusammengesetzt

sto: před pěti sty letyvor fünfhundert Jahren

tichý: tichý jako pěnamäuschenstill

uspořit: Každý měsíc uspoří pět tisíc.Er spart monatlich fünf Tausend.

utřít: utřít žloutky s cukrem do pěnyEigelb mit Zucker schaumig rühren

vyléčit: Lékař vyléčil pacienta za pět týdnů.Der Arzt heilte den Patienten in fünf Wochen (aus).

zbohatnout: Zbohatl před pěti lety.Er wurde vor fünf Jahren reich.

zrychlit: Závodník zrychlil na pátém kilometru.Der Läufer legte auf dem fünften Kilometer zu.

chvála: pět na koho samou chváluauf j-n Lobeshymnen singen

kolo: přen. být páté kolo u vozudas fünfte Rad am Wagen sein

minuta: za pět minut dvanáctfünf Minuten vor zwölf

motat: motat páté přes devátéalles durcheinanderwerfen

pět: Nemá všech pět pohromadě.Er hat nicht alle beisammen.

plácat: plácat páté přes deváté(w)irres Zeug reden

pohromadě: mít všech pět pohromaděalle Tassen im Schrank haben

švestka: přen. sebrat si svých pět švestekseine Siebensachen packen

všichni, všechny, všechna: expr. Nemá všech pět pohromadě.Er hat nicht alle Tassen im Schrank.

vůz: být pátým kolem u vozudas fünfte Rad am Wagen sein

je: fünf Kronen je Stückkus po pěti korunách

je: Gruppen von je fünf Personenskupiny po pěti osobách

Löffel: in den Teig fünf Löffel Mehl zugebenpřidat do těsta pět lžic mouky

nach: fünf Minuten nach sechsšest (hodin a) pět (minut)

abfahren: Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.Jeho sestra odjíždí v pět hodin.

Abstand: einen Abstand von fünf Minuten habenmít náskok pět minut

bumsen: přen. An dieser Kreuzung bumst es mindestens fünfmal wöchentlich.Na této křižovatce dojde minimálně pětkrát týdně ke srážce.

davor: Fünf Minuten davor musste ich feststellen...Pět minut předtím jsem zjistila...

euer: Euer sind fünf.Je vás pět.

kochen: die Suppe fünf Minuten kochen lassennechat polévku pět minut vřít

minus: Es sind fünf Grad minus.Je pět stupňů pod nulou.

Minute: fünf Minuten zu spät kommenpřijít o pět minut později

nähren: fünf Kinder nährenživit pět dětí

noch: Hast du noch fünf Minuten Zeit?Máš ještě pět minut čas?

plus: Am Morgen waren es fünf Grad plus.Ráno bylo plus pět stupňů.

Reihe: in der fünften Reihe sitzensedět v páté řadě

Schaum: Eiweiß zu Schaum schlagenušlehat bílek do pěny

schuldig: Ich bin ihm noch fünf Euro schuldig.Dlužím mu ještě pět eur.

Sinn: die fünf Sinne - das Hören/Sehen/Riechen/Schmecken/Fühlenpět smyslů - sluch/zrak/čich/chuť/hmat

spätestens: Spätestens in fünf Tagen ist er zurück.Nejpozději za pět dní je zpátky.

sprühen: Der Schaum sprüht.Pěna stříká.

unterscheiden: Man kann fünf Gruppen unterscheiden.Rozlišujeme pět skupin.

verlassen: Er hat das Haus um 5 Uhr verlassen.Odešel z domu v pět hodin.

vor: fünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáct

Zeile: fünfte Zeile von obenpátý řádek shora

gescheit: Du bist wohl nicht ganz gescheit!Ty (asi) nemáš všech pět pohromadě!