Hlavní obsah

pětkrát

Vyskytuje se v

pěna: mýdlová pěnader Seifenschaum

šamponový: šamponová pěnader Shampooschaum

během: během pěti minutbinnen fünf Minuten

celá: dvě celé pět (desetin) (2,5)zwei Komma fünf

čas: Máš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?

hodina: Je pět hodin.Es ist fünf Uhr.

kontinent: pět světových kontinentůfünf Weltkontinente

krát: pět krát tři metryfünf mal drei Meter

mezi: cena mezi pěti a deseti euryder Preis zwischen fünf und zehn Euro

minus: pět minus třifünf minus drei

mít: Byt má pět pokojů.Die Wohnung hat fünf Zimmer.

násobit: násobit číslo pětidie Zahl mit fünf multiplizieren

nula: nula celá pět desetinnull Komma fünf

osoba: stůl pro pět osobein Tisch für fünf Personen

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.Die Uhr geht fünf Minuten nach.

přehoupnout se: přehoupnout se přes pět procentfünf Prozent überschreiten

přetáhnout: Učitel přetáhl o pět minut.Der Lehrer hat fünf Minuten überzogen.

se, si: Ten dům se staví už pět let.Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.

složený: složený z pěti dílůaus fünf Teilen zusammengesetzt

sto: před pěti sty letyvor fünfhundert Jahren

tichý: tichý jako pěnamäuschenstill

uspořit: Každý měsíc uspoří pět tisíc.Er spart monatlich fünf Tausend.

utřít: utřít žloutky s cukrem do pěnyEigelb mit Zucker schaumig rühren

vyléčit: Lékař vyléčil pacienta za pět týdnů.Der Arzt heilte den Patienten in fünf Wochen (aus).

zbohatnout: Zbohatl před pěti lety.Er wurde vor fünf Jahren reich.

chvála: pět na koho samou chváluauf j-n Lobeshymnen singen

minuta: za pět minut dvanáctfünf Minuten vor zwölf

pohromadě: mít všech pět pohromaděalle Tassen im Schrank haben

švestka: přen. sebrat si svých pět švestekseine Siebensachen packen

všichni, všechny, všechna: expr. Nemá všech pět pohromadě.Er hat nicht alle Tassen im Schrank.

je: kus po pěti korunáchfünf Kronen je Stück

Löffel: přidat do těsta pět lžic moukyin den Teig fünf Löffel Mehl zugeben

nach: šest (hodin a) pět (minut)fünf Minuten nach sechs

abfahren: Jeho sestra odjíždí v pět hodin.Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.

Abstand: mít náskok pět minuteinen Abstand von fünf Minuten haben

bumsen: Na této křižovatce dojde minimálně pětkrát týdně ke srážce.přen. An dieser Kreuzung bumst es mindestens fünfmal wöchentlich.

davor: Pět minut předtím jsem zjistila...Fünf Minuten davor musste ich feststellen...

euer: Je vás pět.Euer sind fünf.

kochen: nechat polévku pět minut vřítdie Suppe fünf Minuten kochen lassen

Minute: přijít o pět minut pozdějifünf Minuten zu spät kommen

nähren: živit pět dětífünf Kinder nähren

noch: Máš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?

plus: Ráno bylo plus pět stupňů.Am Morgen waren es fünf Grad plus.

Schaum: ušlehat bílek do pěnyEiweiß zu Schaum schlagen

schuldig: Dlužím mu ještě pět eur.Ich bin ihm noch fünf Euro schuldig.

Sinn: pět smyslů - sluch/zrak/čich/chuť/hmatdie fünf Sinne - das Hören/Sehen/Riechen/Schmecken/Fühlen

spätestens: Nejpozději za pět dní je zpátky.Spätestens in fünf Tagen ist er zurück.

sprühen: Pěna stříká.Der Schaum sprüht.

unterscheiden: Můžeme stanovit pět skupin.Man kann fünf Gruppen unterscheiden.

verlassen: Odešel z domu v pět hodin.Er hat das Haus um 5 Uhr verlassen.

vor: za pět minut dvanáctfünf Minuten vor zwölf

gescheit: Ty (asi) nemáš všech pět pohromadě!Du bist wohl nicht ganz gescheit!

pět: Nemá všech pět pohromadě.Er hat nicht alle beisammen.