Hlavní obsah

vyléčit

Dokonavé sloveso

  1. (uzdravit) (aus)heilen, kurierenLékař vyléčil pacienta za pět týdnů.Der Arzt heilte den Patienten in fünf Wochen (aus).
  2. (léčbou překonat) (aus)heilen, kurierenAIDS se zatím nedá vyléčit.Aids lässt sich zurzeit noch nicht heilen.
  3. expr.(zbavit záporného) heilen, kurierenZ toho jsem navždy vyléčen.Davon bin ich für immer kuriert.

Vyskytuje se v

pýcha: vyléčit koho z pýchyj-m den Hochmut austreiben

vyléčit se: Měl by ses už konečně pořádně vyléčit.Du solltest dich endlich richtig auskurieren.

vyléčit se: Doufal, že se vyléčí.Er hoffte, dass er (wieder) gesund wird.

vyléčit se: Rána se dobře vyléčila.Die Wunde ist gut (aus)geheilt.

vyléčit se: Už jsem se z toho omylu vyléčil.Nun bin ich von dem Irrtum geheilt.

auskurieren: eine Krankheit auskurierenvyléčit nemoc