Hlavní obsah

rozebrat

Dokonavé sloveso

  1. (na části) zerlegen, auseinandernehmentech. demontierenrozebrat motorden Motor zerlegen
  2. (postupně si vzít) nehmen(skoupit) aufkaufenrozebrat zásobyVorräte aufkaufenDěti si rozebraly všechny hračky.Kinder haben alle Spielzeuge genommen.
  3. (vyprodat) ausverkaufenPrvní vydání je už rozebráno.Die erste Auflage ist schon ausverkauft.
  4. (provést rozbor) analysieren, zergliedernrozebrat politickou situacidie politische Situation analysierenling. rozebrat větuden Satz zergliedern
  5. hovor.(prohovořit) besprechen, diskutieren, erörternrozebrat s partnerem některé otázkyeinige Fragen mit dem Partner besprechen

Vyskytuje se v

náklad: Celý náklad byl rozebrán.Die Gesamtauflage wurde aufgekauft.