Hlavní obsah

Familie

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. rodina rodiče a dětiaus einer kinderreichen Familie stammenpocházet z rodiny s mnoha dětmi
  2. rod, rodina
  3. biol.čeleď

Vyskytuje se v

Elend: Er hat seine Familie ins Elend gebracht.Přivedl svou rodinu na mizinu.

schänden: den Namen der Familie schändenhanobit jméno rodiny

überordnen: die berufliche Karriere der Familie überordnenupřednostnit pracovní kariéru před rodinou

rodina: založit (si) rodinueine Familie gründen

celý: celá rodinadie ganze Familie

chudý: chudá rodinaeine arme Familie

i: Jel tam i s rodinou.Er ist dorthin sogar mit der Familie gefahren.

ostuda: Jeho čin je ostudou pro celou rodinu.Seine Tat ist eine Schande für die ganze Familie.

ožebračit: ožebračit vlastní rodinueigene Familie ruinieren

početný: početná rodinaeine zahlreiche Familie

příbuzný: příbuzné rodinyverwandte Familien

rodina: bezdětná/početná/tříčlenná rodinaeine kinderlose/vielköpfige/dreiköpfige Familie

rozpadlý: rozpadlá rodinaeine zerbrochene Familie

rozvrácený: rozvrácená rodinazerrüttete Familie

semknutý: pevně semknutá rodinaeine fest zusammenhaltende Familie

slučovat se: Rodiny se slučují sňatky.Die Familien verbinden sich durch Eheschließungen.

soudržný: soudržná rodinaeine zusammenhaltende Familie

sousedit: sousedit s mladou rodinouder Nachbar einer jungen Familie sein

spolykat: Početná rodina spolyká spoustu peněz.Eine zahlreiche Familie verschlingt viel Geld.

stmelit se: Rodina se opět stmelila.Die Familie hat sich wieder vereinigt.

škudlit: Škudlí na své rodině.Er knausert an seiner Familie.

trampota: rodinné trampotyPlagen mit der Familie

upnout se: citově se upnout na rodinusich emotional auf die Familie fixieren

vzbouřit: Vzbouřila proti němu celou rodinu.Sie alarmierte gegen ihn die ganze Familie.

založit: založit rodinueine Familie gründen

zanedbat: zanedbat rodinudie Familie vernachlässigen

živitel: Rodina ztratila živitele.Die Familie hat den Ernährer verloren.

černý: být černou ovcí rodinydas schwarze Schaf der Familie sein

dobrý: pocházet z dobré rodinyaus einer guten Familie stammen

ovce: být černou ovcí rodinyschwarzes Schaf in der Familie sein