Hlavní obsah

Knie

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. koleno část tělasich vor j-m auf die Knie werfenvrhnout se před kým na kolena
  2. koleno roury ap.
  3. ohbí, zákrut řeky ap.

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. weiche Knie hovor.podlomená kolena strachy ap.

Vyskytuje se v

knien: sich knienkleknout si, pokleknout

knien: sich knienin etw. Akk vrhnout se do čeho, na co do práce ap.

an: bis an die Knieaž ke kolenům

übers: j-n übers Knie legenpřehnout koho přes koleno

aufstoßen: Ich habe mir das Knie aufgestoßen.Narazila jsem si koleno.

einsinken: bis über die Knie im Schlamm einsinkenzapadnout do bláta až nad kolena

reichen: Der Mantel reichte ihr bis über die Knie.Kabát jí sahal až po kolena.

hrách: klečet na hrachuauf Erbsen knien

koleno: lézt po kolenou před kýmvor j-m auf den Knien rutschen

nořit se: nořit se po kolena do vodybis zu den Knien im Wasser versinken

odřít: Odřel jsem si koleno.Ich habe mir das Knie aufgeschürft.

omotat: omotat si koleno obvazemdas Knie mit einem Verband umwickeln

oteklý: oteklé kolenoangeschwollenes Knie

po: vězet ve sněhu až po kolenabis an die Knie im Schnee stecken

podlomit: Hrůza jí podlomila kolena.Vor Entsetzen wurden ihre Knie weich.

pohoupat: pohoupat dítě na kolenoudas Kind auf den Knien schaukeln

přetržený: přetržené kolenní vazyein Bänderriss im Knie

přitisknout: přitisknout kolena k bradědie Knie an das Kinn anpressen

roztrhnout se: Na koleně se mu roztrhly kalhoty.Die Hosen sind ihm auf dem Knie zerrissen.

roztřást se: Strachy se mu roztřásla kolena.Seine Knie erzitterten vor Angst.

uhodit se: Uhodil jsem se do kolena.Ich habe mir das Knie angeschlagen.

koleno: expr. srazit koho na kolenaj-n in die Knie zwingen

koleno: na kolenou prositauf Knien bitten

koleno: lámat co přes kolenoetw. übers Knie brechen

přehnout: přehnout koho přes kolenoj-n übers Knie legen