Hlavní obsah

koleno

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (kloub na noze) das Knielézt po kolenou před kýmvor j-m auf den Knien rutschen
  2. (tvar) das Knie(trubky) der Krümmer

Vyskytuje se v

chránič: chránič kolender Knieschützer

nořit se: nořit se po kolena do vodybis zu den Knien im Wasser versinken

odřít: Odřel jsem si koleno.Ich habe mir das Knie aufgeschürft.

omotat: omotat si koleno obvazemdas Knie mit einem Verband umwickeln

oteklý: oteklé kolenoangeschwollenes Knie

po: vězet ve sněhu až po kolenabis an die Knie im Schnee stecken

podlomit: Hrůza jí podlomila kolena.Vor Entsetzen wurden ihre Knie weich.

pohoupat: pohoupat dítě na kolenoudas Kind auf den Knien schaukeln

přitisknout: přitisknout kolena k bradědie Knie an das Kinn anpressen

roztrhnout se: Na koleně se mu roztrhly kalhoty.Die Hosen sind ihm auf dem Knie zerrissen.

roztřást se: Strachy se mu roztřásla kolena.Seine Knie erzitterten vor Angst.

uhodit se: Uhodil jsem se do kolena.Ich habe mir das Knie angeschlagen.

přehnout: přehnout koho přes kolenoj-n übers Knie legen

starý: na stará kolenaauf die alten Tage

an: bis an die Knieaž ke kolenům

Knie: sich vor j-m auf die Knie werfenvrhnout se před kým na kolena

übers: j-n übers Knie legenpřehnout koho přes koleno

aufstoßen: Ich habe mir das Knie aufgestoßen.Narazila jsem si koleno.

einsinken: bis über die Knie im Schlamm einsinkenzapadnout do bláta až nad kolena

reichen: Der Mantel reichte ihr bis über die Knie.Kabát jí sahal až po kolena.