Hlavní obsah

reichen

Vyskytuje se v

Beute: získat tučnou/bohatou kořist ilegálním způsobemfette/reiche Beute machen

Fabel: patřit do říše pohádekins Reich der Fabel gehören

Wasser: nesahat komu ani po kotníkyj-m das Wasser nicht reichen können

in: Přestavba trvala až do dubna.Der Umbau reichte bis in den April.

Reich: Německá říšedas Deutsche Reich

Frucht: Jeho úsilí přineslo bohaté plody.přen. Seine Anstrengungen haben reiche Früchte getragen.

Gruß: podat komu ruku na pozdravj-m die Hand zum Gruß reichen

noch: Nejsme ani chudí, ani bohatí.Wir sind weder arm noch reich.

reich: nádherná výprava v divadleeine reiche Ausstattung im Theater

reichen: podat komu rukuj-m die Hand reichen

říše: Římská říšeRömisches Reich

bohatý: bohatý člověkein reicher Mensch

délka: Na délku to nevystačí.In der Länge reicht es nicht aus.

dohlédnout: přen. Kam až oko dohlédne.So weit das Auge reicht.

obdarovat: štědře obdarovat příbuznédie Verwandten reich beschenken

podat: podat komu brýlej-m die Brille reichen

pohádkově: být pohádkově bohatýmärchenhaft reich sein

rozklad: rozklad římské říšeder Zerfall des Römischen Reiches

rozpad: rozpad Římské říšeder Zerfall des Römischen Reiches

ruka: podat komu ruku při setkání, na rozloučenouj-m die Hand reichen

větvit se: Koruna se bohatě větví.Die Baumkrone verzweigt sich reich.

zbohatnout: Zbohatl před pěti lety.Er wurde vor fünf Jahren reich.

kotník: nesahat komu po kotníkyj-m das Wasser nicht reichen können

oko: Kam jen oko dohlédne...So weit das Auge reicht...

ovoce: co nese bohaté ovoceetw. trägt reiche Früchte

pomocný: podat někomu pomocnou rukujemandem eine helfende Hand reichen

Auge: kam až oko dohlédneso weit das Auge reicht