Hlavní obsah

Blase

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. bublina mýdlová ap.Das Wasser wirft Blasen.Ve vodě se dělají bublinky.
  2. puchýř na nozeeine Blase aufstechenpropíchnout (si) puchýř
  3. měchýř močový
  4. med.plodový vak

Vyskytuje se v

Trübsal: Trübsal blasenmít depku

aufblasen: Blas dich doch nicht so auf!Nenaparuj se tolik!

blasen: die Flöte blasenhrát na flétnu

blasen: Ein eisiger Wind bläst.Fouká ledový vítr.

eisig: Es bläst ein eisiger Wind.Fouká mrazivý vítr.

Wind: Der Wind bläst/legt sich.Vítr vane/utichá.

trubka: hrát na trubkuTrompete blasen

utvořit se: Na kůži se utvořily puchýře.Auf der Haut haben sich Blasen gebildet.

vát: Od moře vál prudký vítr.Stürmischer Wind blies vom Meer.

vyfouknout: Vyfoukla mu kouř do obličeje.Sie blies ihm Rauch ins Gesicht.

vyplavat: Bubliny už vyplavaly.Die Blasen sind schon aufgestiegen.