Hlavní obsah

Blase

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. bublina mýdlová ap.Das Wasser wirft Blasen.Ve vodě se dělají bublinky.
  2. puchýř na nozeeine Blase aufstechenpropíchnout (si) puchýř
  3. měchýř močový
  4. med.plodový vak

Vyskytuje se v

Trübsal: Trübsal blasenmít depku

aufblasen: Blas dich doch nicht so auf!Nenaparuj se tolik!

blasen: die Flöte blasenhrát na flétnu

eisig: Es bläst ein eisiger Wind.Fouká mrazivý vítr.

Wind: Der Wind bläst/legt sich.Vítr vane/utichá.

trubka: Trompete blasenhrát na trubku

utvořit se: Auf der Haut haben sich Blasen gebildet.Na kůži se utvořily puchýře.

vát: Stürmischer Wind blies vom Meer.Od moře vál prudký vítr.

vyfouknout: Sie blies ihm Rauch ins Gesicht.Vyfoukla mu kouř do obličeje.

vyplavat: Die Blasen sind schon aufgestiegen.Bubliny už vyplavaly.

Blase: Das Wasser wirft Blasen.Ve vodě se dělají bublinky.