Hlavní obsah

Trübsal

Die, podstatné jméno~, ~e

  1. žal, zármutek
  2. zarmoucenost, zasmušilost

Die, podstatné jméno~, ~e

  1. Trübsal blasen hovor.mít depku