Hlavní obsah

oko

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (zrakový orgán) das Augeotevřít/zavřít/klopit očidie Augen aufschlagen/zumachen/niederschlagen
  2. (smyčka, kroužek) die Masche, die Schlingepuštěné okodie Laufmascheklást okaSchlingen legen
  3. (co připomíná oko) das Auge, die Ösetech.kuří okodas Hühneraugeelektr. kabelové okoder Kabelschuhgastr. volské okodas Spiegelei

Vyskytuje se v

kulit: kulit očigroße Augen machen

magický: magické okoladicí kříž magisches Auge

sklouznout: sklouznout zrakem, sklouznout pohledem, sklouznout okempodívat se die Augen gleiten* lassen*

třeštit: třeštit oči, třeštit zrakdívat se anstarren, anstieren, anglotzen j-n/etw.

valit: valit očipoulit große Augen machen, begaffen

vyboulit: vyboulit očivytřeštit glotzen

vypoulit: vypoulit očiglotzen

kuří: kuří okodas Hühnerauge

mandlový: mandlové očidie Mandelaugen

mezi: mezi čtyřma očimaunter vier Augen

mžiknutí: mžiknutí okadas Augenzwinkern

navrch: mít oči navrch hlavygroße Augen machen

od, ode: od okanach dem Augenmaß

partie: partie kolem očídie Augenpartie

pastva: pastva pro očidie Augenweide

pomněnkový: expr. pomněnkové očidie Vergissmeinnicht-Augen

pozorovatelný: pozorovatelný pouhým okemmit bloßem Auge sichtbar/erkennbar

psí: psí očidie Hundeaugen

soví: soví očidie Eulenaugen

těleso: med. cizí těleso v okuein Fremdkörper im Auge

vlastní: na vlastní očimit eigenen Augen

zakoulet: zakoulet očimadie Augen verdrehen

zatlačit: zatlačit mrtvému očidem Verstorbenen die Augen zudrücken

ztratit: ztratit koho z očíj-n aus den Augen verlieren

clonit: clonit (si) oči rukouseine Augen mit der Hand abschirmen

cudně: cudně klopit očisittsam die Augen niederschlagen

dohlédnout: přen. Kam až oko dohlédne.So weit das Auge reicht.

doširoka: Doširoka otevřel oči.Er hat die Augen weit geöffnet.

hltat: hltat koho očimaj-n mit Blicken verschlingen

hnědý: mít hnědé očibraune Augen haben

jeho, její, jejich: její očiihre Augen

klížit se: komu se klíží očij-m fallen die Augen zu

klopit: klopit očiAugen senken

kočičí: mít kočičí očiKatzenaugen haben

koulet: expr. koulet očimadie Augen rollen

kroutit: kroutit očimadie Augen verdrehen

kruh: mít kruhy pod očimaAugenschatten haben

kulit: To kulím oči.Mir gehen die Augen über.

lahodit: lahodit okudas Auge erfreuen

mít: mít v očích slzyTränen in den Augen haben

mlsný: dělat mlsné oči na kohoj-n gierig anschauen

modrý: Má modré oči.Er hat blaue Augen.

naběhlý: oči naběhlé pláčemvom Weinen angeschwollene Augen

nabrat: nabrat oko na punčošedie Laufmasche auffassen

nahodit: text. nahodit 50 ok50 Maschen aufschlagen

namáhat: namáhat oči (při práci)die Augen (bei der Arbeit) anstrengen

napolo: napolo otevřít očidie Augen halb öffnen

napuchlý: oči napuchlé od pláčevom Weinen verquollene Augen

nastražit: nastražit očidie Augen offen haben

ocelově: ocelově šedé očistahlgraue Augen

opuchlý: pláčem opuchlé očivom Weinen angeschwollene Augen

oslepnout: oslepnout na jedno okoauf einem Auge erblinden

ospalý: mít ospalé očischläfrige/verschlafene Augen haben

pěkný: mít pěkné očischöne Augen haben

podívat se: podívat se komu do očíj-m in die Augen schauen

podráždit: Světlo mi podráždilo oči.Das Licht hat meine Augen gereizt.

pohledět: přen. pohlédnout pravdě do očíder Wahrheit ins Auge sehen

promnout: promnout si očisich die Augen reiben

přeběhnout: přeběhnout text (očima)(mit den Augen) den Text überfliegen

přesvědčit se: přesvědčit se o čem na vlastní očisich von etw. mit eigenen Augen überzeugen

rovnou: říci komu co rovnou do očíj-m etw. direkt ins Gesicht sagen

rozespalý: mnout si rozespalé očisich die verschlafenen Augen reiben

rozzářený: rozzářené očistrahlende Augen

rozzářit se: Oči se jí rozzářily radostí.Ihre Augen strahlten freudig auf.

sklopit: sklopit očidie Augen senken

sledovat: sledovat koho očimaj-n mit den Augen verfolgen

slepený: slepené oči po probuzeníverklebte Augen

slepý: slepý na obě očiauf beiden Augen blind

slzet: V zakouřeném prostředí mi slzí oči.In den verrauchten Räumen tränen mir die Augen.

sršet: přen. Jeho oči srší zlostí.Seine Augen funkeln vor Zorn.

stříknout: stříknout násilníkovi do očí slzný plyneinem Gewalttäter Tränengas in die Augen sprühen

šilhat: šilhat na jedno okoauf einem Auge schielen

šlápnout: přen. šlápnout na kuří oko komuj-m auf das Hühnerauge treten

štípat: Mýdlo štípe do očí.Die Seife beißt in den Augen.

trkat: Reklama, která trká do očí.Die Werbung, die in die Augen sticht.

tryskat: Z očí jí tryskají slzy.Tränen sprudeln aus ihren Augen.

třeštit: V úžasu na něj třeštila oči.Sie starrte ihn erstaunt an.

ulevit: ulevit unaveným očímErleichterung für die Augen bringen

utíkat: Utíká ti oko na punčoše.Bei dir läuft eine Masche am Strumpf.

uvyknout (si): Oči časem uvyknou tmě.Die Augen stellen sich allmählich auf die Dunkelheit ein.

vehnat: Ta slova jí vehnala slzy do očí.Die Worte trieben ihr die Tränen in die Augen.

viditelný: hvězda viditelná pouhým okemein mit bloßem Auge sichtbarer Stern

vypíchnout: vypíchnout komu okoj-m ein Auge ausstechen

zadívat se: zadívat se komu do očísich j-m in die Augen vertiefen

zahledět se: zadívat se komu do očísich in j-s Augen vertiefen

zakroutit: zakroutit očimadie Augen verdrehen

zalít se: Oči se jí zalily slzami.Ihre Augen füllten sich mit Tränen.

zapadlý: zapadlé očieingefallene Augen

zářit: Oči jí zářily štěstím.Ihre Augen strahlten vor Glück.

zazářit: Oči mu zazářily radostí.Seine Augen erstrahlten vor Glück.