Hlavní obsah

Anspruch

Der, podstatné jméno~(e)s, -ü-e

  1. an j-n/etw. požadavek na koho/coEr stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.
  2. auf j-n/etw. nárok, právo na koho/coAnspruch auf Urlaub erhebenvznést nárok na dovolenou

Der, podstatné jméno~(e)s, -ü-e

  1. j-n/etw. in Anspruch nehmen použít, využít koho/co
  2. zaměstnávat, zaneprazdňovat koho/co

Vyskytuje se v

haltlos: j-m einen haltlosen Anspruch vorlegenpředložit komu neopodstatněný požadavek

bescheiden: bescheidene Ansprüche habenmít skromné požadavky

nehmen: etw. in Anspruch nehmennárokovat, požadovat co

Anspruch: j-n/etw. in Anspruch nehmenpoužít, využít koho/co