Hlavní obsah

Hinweis

Der, podstatné jméno~es, ~e

  1. unter Hinweis auf etw. Akk hovor.s upozorněním na co

Vyskytuje se v

übersehen: přehlédnout stopku/upozorněníein Stoppschild/einen Hinweis übersehen

odkaz: odkaz na coein Hinweis für etw., zu etw., ein Verweis auf etw.

mnoho: dát mnoho užitečných tipů komuj-m viele nützliche Hinweise geben

upozornění: písemné upozorněníschriftlicher Hinweis

Hinweis: dát komu radu, poradit komuj-m einen Hinweis geben